Qui som

 El nostre benestar és fonamenta en dos pilars: l’extern, el

físic, i l’interior, les emocions. A Estètica Marta apostem

sempre per combinar ambdós pilars, i encara n’ hi afegim

un altre: la salut. Així, a través de la cura del nostre cos

per dins i per fora arribem al benestar emocional i finalment

a l’harmonia.

Intentem que els nostres serveis cumpleixin amb les

expectatives de bellesa i estètica per als quals han estat

concebuts i al mateix temps aportin un plus que faci que

qualsevol sessió d’estètica sigui, a més, una estona de

relax i desconnexió, personal i necessària per trencar

amb el dia a dia, un tractament de bellesa interior i exterior

per treure el màxim rendiment possible del temps que

puguem dedicar a la nostra persona.